7.1.1.1 Dagelijkse toegangen

Toegang naar en van de bedieningsplaats/cabine, te gebruiken zónder PBM’s; “Type 1 Access” volgens NEN EN 13586 par. 5.

De geharmoniseerde Europese norm NEN EN 13586 geeft verder alle maten/afmetingen en overige eisen waaraan dit soort toegangen moet voldoen.

Indien de bereikbaarheid tot de toegang van de kraan gehinderd wordt (voorbeeld door fundatie met ballast), dienen aanvullende maatregelen te worden genomen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van een trappentoren.

Figuur 7.1.1.1
Figuur 7.1.1.1

7.1.1.2 Incidentele toegangen

Toegangen naar overige werkplekken die niet volledig hoeven te voldoen aan de eisen voor dagelijkse toegang. Voor dit soort toegangen kan het nodig zijn om PBM’s te gebruiken; “Type 2 Access” volgens NEN EN 13586. Als het nodig is om PBM’s te gebruiken, moeten op de kraan voorzieningen aanwezig zijn om de PBM’s te kunnen gebruiken en veilig te kunnen bevestigen.

Let op, dit geldt ook bij trappen met slechts één of zonder leuning en ladders zonder klimkooi.

Dit soort toegangen kunnen worden gebruikt voor:

  • Opbouwen, klimmen en demonteren
  • Regulier onderhoud (dagelijks, wekelijks etc.)
  • Reparaties
  • Keuring en inspectie 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.