7.1.2.1 Dagelijkse werkplekken

Onder dit soort werkplekken vallen cabines maar ook bedieningsplaatsen in het vrije veld (afstandsbesturing).

Voor cabines zijn de eisen met betrekking tot het voorkomen van vallen, opgenomen in de norm EN 13557 (Controls and Control Stations). Let op: bij mobiele torenkranen mag de minimale vrije staanplaats per persoon bij een geopend vloerluik, verkleind zijn tot 0,2 x 0,6 m (normaal 0,3 x 0,4 m) zijn. Dit kan redding van een machinist uit zijn cabine nog verder bemoeilijken!

Aandacht is speciaal vereist voor het bedienen van een kraan door middel van een afstandsbesturing. De machinist kiest zelf zijn werkplek en heeft vervolgens zijn aandacht gericht op het kraanwerk en niet meer op zijn eigen veiligheid. Aan de hand van een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) zal hij steeds de te nemen maatregelen met betrekking tot zijn eigen veiligheid moeten bepalen en overeenkomstig dienen te handelen. 

Figuur 7.1.2.1 Kraancabine

7.1.2.2 Incidentele werkplekken

Dit soort werkplekken bestaat bij:

  • Opbouwen, klimmen en demonteren
  • Regulier onderhoud (dagelijks, wekelijks, etc.)
  • Reparaties
  • Keuring en inspectie

Ook op dit soort werkplekken moet valgevaar worden voorkomen. Als het nodig is om PBM’s te gebruiken, moeten op de kraan voorzieningen aanwezig zijn om de PBM’s te kúnnen gebruiken en veilig te kunnen bevestigen. De gebruiker van de kraan c.q. de werkgever van de kraanmachinist, -monteur of -inspecteur moet dit in zijn RI&E vastleggen.Voor specifieke montage/demontage of reparaties zal een specifiek op die omstandigheden toegesneden TRA (Taak Risico Analyse) moeten worden uitgevoerd

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.