• Home
  • 7 Arbeidsomstandigheden

7.3 Machinistenlift

Een aan de kraan bevestigde machinistenlift oefent krachten uit op de kraan. Met name de krachten als gevolg van wind hebben grote invloed op de kraan. Met deze krachten heeft de kraanfabrikant bij zijn ontwerp doorgaans géén rekening gehouden.

De kraan oefent ook krachten uit op de machinistenlift. Gezien de toepassing van de lift mag worden verwacht dat een fabrikant in zijn ontwerp wél rekening heeft gehouden met deze krachten.
Als er aan een kraan een machinistenlift wordt toegevoegd, moet daarom altijd worden gecontroleerd:

  • Is er een verklaring waaruit blijkt dat de kraanfabrikant instemt met het plaatsen van de betreffende machinistenlift ?
  • Is er een verklaring van de fabrikant van de lift dat deze op de betreffende kraan en de betreffende locatie mag worden toegepast?
  • Welke beperkende voorwaarden gelden voor de hijstabel, vrijstaande kraanhoogte, e.d.?
  • Is er een controle uitgevoerd op de juiste opbouw van de lift en de samenbouw met de kraan?

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.