• Home
  • 7 Arbeidsomstandigheden

7.4 Gezondheidsaspecten

Fysieke belasting

Naarmate de klimhoogte naar de cabine toeneemt, neemt ook de belasting van de machinist toe. In Nederland is hieraan door middel van een afspraak in de CAO-bouw een maximum gesteld. Als de klimhoogte meer bedraagt dan 30 m, moet er een lift ter beschikking zijn van de machinist.

Ergonomie en klimaat

De minimale vereisten die gesteld kunnen worden aan een ergonomisch verantwoorde werkplek met toegangen, zijn in diverse documenten beschreven (waaronder ‘Het betere werk’ en A-bladen). Momenteel zijn hierin de geharmoniseerde normen maatgevend.
Er zijn geen normen bekend voor het werken in verontreinigde lucht. Voor elke kraanopstelling zal moeten worden nagegaan of er sprake kan zijn van verontreinigde lucht, bijvoorbeeld bij opstelling in de buurt van schoorstenen, en welke maatregelen eventueel moeten worden getroffen. Hierbij kan worden gedacht aan het monteren van een overdruk-cabine.

Lawaai

Neem bij de aanschaf of het vervangen van een torenkraan de geluidsproductie in de afweging mee. Vraag om informatie over de geluidsproductie en kies voor geluidarme types.

Kies een kraan met een cabine met airconditioning, zodat werknemers niet met open ramen hoeven te werken. Dit voorkomt de blootstelling aan lawaai, tocht, stof en uitlaatgassen.

  • Laat de cabine van de kraan gesloten houden; vaak is er buiten meer lawaai
  • Zorg voor goed onderhoud om onnodig lawaai te voorkomen
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidniveau van 80dB(A)). Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet lekker zit, wordt vaak slecht gebruikt
  • Overweeg een type voorzien van communicatiemogelijkheden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.