8.1.2 Bijhouden

De volgende zaken moeten in het Kraanboek worden bijgehouden:

  • Resultaten van wettelijke keuringen (Warenwetbesluit machines art. 6f). Let op: dit geldt ook voor lopende en staande staalkabels
  • Reparaties/vervanging van dragende constructiedelen en veiligheidsvoorzieningen. Het is nodig om reparaties/vervanging van uitwisselbare kraandelen (zoals giek- en torendelen) te noteren, als de reparatie/vervanging plaatsvindt op het werk waar de kraan is opgesteld.
  • Uitgevoerde ingrijpende wijzigingen. Dit is een wijziging van een kraan buiten de mogelijke configuraties van het kraantype uit het fabrieksontwerp.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.