8.2.2 Speciale configuratie

Indien een kraan moet worden opgesteld buiten de mogelijke configuraties van het kraantype uit het fabrieksontwerp (ingrijpende wijziging !), moet in het kader van de CE-markering een aanvullende risicoanalyse worden uitgevoerd. Doorgaans is dit voorbehouden aan de fabrikant van de kraan.

Dat een en ander is uitgevoerd, moet blijken uit de specifiek voor de configuratie opgestelde hijstabel.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.