8.5 Verklaring berekening fundatie en verankering

Bij periodieke en ook opstellingskeuringen van torenkranen die staan opgesteld op fundatie, onderzoekt de keuringsinstantie of de daarvoor verantwoordelijke persoon (coördinerend constructeur) akkoord is met de fundatie zoals die is opgeleverd.

Dit onderzoek kan snel worden afgesloten als de kraaneigenaar / -gebruiker duidelijk aangeeft wie hiervoor de verantwoordelijke persoon is en een formulier toont/afgeeft waarop deze verantwoordelijke persoon verklaart akkoord te zijn met de kraanopstelling op de fundatie daar ter plaatse.

Zie 10.3 -8.5: Voorbeeld checklijst fundatie torenkraan

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.