9.1.2 Keuring na ingrijpende wijziging of herstel

Warenwetbesluit machines Art.6fa lid 2 (machinistenlift) en
Arbobesluit art 7.4a-4 (kraan)

Een kraan en een machinistenlift moeten na elke wijziging of herstelling door een daarvoor aangewezen deskundige (voor de machinistenlift een CBI) worden gekeurd.

De Richtlijn adviseert voor beiden een CBI in te schakelen. Deze deskundige moet voor de keuring het geldende TCVT-schema hanteren.

Let op! Zie voor ‘vereisten’ voor eerste ingebruikname hoofdstuk 2.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.