9.3.2 Twee - jaarlijks TCVT

Warenwetbesluit machines Artikel 6d

De jaarlijkse keuring moet eens per 2 jaar door een daarvoor door de overheid aangewezen instantie worden uitgevoerd. Deze instelling voert de keuring zowel voor de kraan en indien aanwezig de machinistenlift eveneens uit op basis van genoemde certificatieschema (‘s).

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.