9.4 Keuring / inspectie hijsgereedschappen

Voor informatie zoals keurintervallen of rapportage van keuringen verwijst de Richtlijn naar TCVT certificatieschema W1-01. Zie www.tcvt.nl

Hieronder zijn enkele relevante zaken, zoals onderscheid tussen de diverse beoordelingen: kort weergegeven.

 • Beoordeling: 
  Op basis van de resultaten van de controle en/of inspectie en/of keuring een besluit nemen voor goedkeur of afkeur.
   
 • Controle: 
  Onder controle wordt verstaan de beoordeling of het in te zetten middel geschikt is om na het moment van controle veilig te gebruiken. In algemene zin wordt hiermee bedoeld een visuele (uitwendige) controle door de gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden.
   
 • Inspectie: 
  Onder inspectie wordt verstaan het periodieke onderzoek van hijs- en hefgereedschappen gericht op het veilige gebruik gedurende de inspectieperiode onder de normale gebruiksomstandigheden
   
 • Keuring: 
  Onder keuring wordt verstaan het periodiek onderzoeken en eventueel (her)beproeven van gereedschappen of machines. De keuring moet worden uitgevoerd door een keurmeester.
   
 • Keurmeester: 
  Een natuurlijk, deskundig persoon, in het bezit van een geldig TCVT Persoonscertificaat Keurmeester Hijs- en hefgereedschap of gelijkwaardig, die de keuring van hijs- en hefgereedschap uitvoert volgens de eisen van het onderhavige TCVT certificatieschema W1-02. 

 

Omschrijving

Persoon

Niveau

Bewijsstuk

Basisbeoordeling

Controle 

Gebruiker

Visueel op toestand
en capaciteit

Nee

Handleiding

Inspectie

Inspecteur: deskundige
boven gebruikersniveau

Beoordeling / meting

Ja

Ervaring gebruik,
handleiding gereedschap en
sector gerichte inspectielijst

Keuring

Keurmeester: deskundige
opgeleid conform de eisen
van dit schema

Meting c.q. (proef)belasting

ja door certificaat met
vermelding meet- en/of
beproevingsgegevens

Ervaring gebruik,
fabrieksspecificaties en
Bijlage A

Figuur 9.4-1 (uit TCVT W1-01)
 

Keuringsdatum op hijs- en hefgereedschap

Het dateren van hijs- en hefgereedschap door slagletters/cijfers op het gereedschap is niet in alle gevallen realistisch. Het steeds opnieuw inslaan van nummers door middel van slagletters betekent immers beschadiging van het materiaal. Om toch op het hijs- en hefgereedschap aan te geven dat een keuring is uitgevoerd, is het merken met een jaarkleur een goede mogelijkheid, omdat hierbij het hijs- en hefgereedschap niet wordt beschadigd en voor de gebruiker de geldigheid van de termijn zichtbaar blijft. In ruwere omgevingen kan ook een metalen ring, label of anderszins worden aangebracht, waarin de gegevens zijn ingeslagen.
 
 

Bruin

                   

2010

2016

2022

Blauw

             

2011

2017

2023

Geel

 

2012

2018

2024

Rood

 

2013

2019

2025

Zwart

 

2014

2020

2026

Groen

 

2015

2021

etc.

Figuur 9.4-2 Jaarkleuren volgens IMO (International Maritime Organisation) standaard

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.