9.5.1 België

“Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Artikel 281quater”.

De Belgische wet bepaalt dat kranen die voor de eerste maal in gebruik worden genomen, gekeurd moet worden door een “externe dienst voor technische controles op de werkplaats (EDTC)”. Een EDTC is vergelijkbaar met een Nederlandse aangewezen keuringsinstelling.
De EDTC voert voor de 1e keuring uitsluitend een administratieve controle uit, aanwezigheid CE-markering, EG-verklaring van overeenstemming voor kraan en hijsmiddelen, instructieboek, etc.

Verder moeten hijswerktuigen in België elke 3 maanden door een EDTC worden gekeurd. Deze keuring richt zich met name op de staalconstructie en de staalkabelsystemen.

Tenslotte moeten hijskranen een jaarlijkse periodieke keuring ondergaan die uitgebreider is dan de 3-maandelijkse.

Een Nederlandse kraan die in België wordt ingezet hoeft gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden niet door een EDTC worden gekeurd, mits het certificaat van de Nederlandse periodieke keuring gedurende die periode nog geldig is. In dit geval moet een EDTC onderzoeken of de Nederlandse keuring naar behoren is uitgevoerd.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.