9.5.2 Duitsland

“Unfallverhütungsvorschrift “Krane“ BGV D6”.

In Duitsland moeten kranen jaarlijks worden gekeurd door een deskundige. Eens in de 4 jaar moet deze keuring door een “Ermächtigte Sachverständige” worden uitgevoerd. De Sachverständige is een door de “Berufsgenosseschaft Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen” (BG) geëxamineerde en gecertificeerde persoon.

Sommige Nederlandse keuringsinstellingen beschikken over inspecteurs die door de BG zijn gecertificeerd en mogen de Duitse keuringen uitvoeren mits zij rapporteren in de Duitse taal.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.