Richtlijn Torenkranen hoofdstuk 9 aangepast

Toelichting Machinistenliften

Met het “Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige andere besluiten in verband met het aanbrengen van enige technische en juridische verbeteringen en enige andere kleine wijzigingen; Staatsblad 2016/341”, is de keuringsverplichting voor machinistenliften gewijzigd.

De verplichte keuringen door een aangewezen keuringsinstelling (CBI) na opstelling en periodiek (6-maandelijks), is per 30 september 2016 vervallen.

In de Richtlijn Torenkranen is hoofdstuk 9 aangepast. Er is toegevoegd dat de machinistenlift periodiek moet worden gekeurd, samen met de keuring van de torenkraan waaraan deze is bevestigd. Deze periodieke combi-keuring wordt jaarlijks door een deskundige uitgevoerd en elk 2e jaar door een CBI.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.