6.2.1 Kraanopbouwer / monteur montage bedrijf

Wet en regelgeving

De verplichtingen die de Arbowet stelt, komen overeen met de eisen die gesteld worden aan medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen, zoals in paragraaf 6.1.2 omschreven. Bij het opbouwen verdient het aanbeveling dat minimaal één persoon voldoet aan de verplichtingen die de Arbowet stelt en overeenkomstig de eisen zijn die aan de machinist hijswerk worden gesteld, zoals in 6.1.1 omschreven. Verder verdient het aanbeveling dat minimaal één persoon een aanwijzing Vakbekwaam persoon(VP) voor laagspanningswerkzaamheden NEN-EN 50110 / NEN3140 heeft. Tijdens de montage dienen er vaak ook elektrotechnische handelingen uitgevoerd te worden, zoals het vast aansluiten van bekabelingen. Sommige elektrotechnische handelingen mogen uitgevoerd worden door personen die aangewezen zijn als Voldoende onderricht persoon (VOP).

Taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties

  • Kennis hebben van de-/montagevoorschriften van het merk/type torenkraan.
  • Kennis en ervaring hebben met betrekking tot ‘werken op hoogte’ inclusief gebruik van daartoe vereiste veiligheidsvoorzieningen / PBM ’s.
     

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.